Uslovi korišenja

01. Uvod

U daljem tekstu su definisani uslovi korišćenja i saradnje između agencije „weboperater PR“ i korisnika usluga naše kompanije, posetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe web sajtu ili da ge koriste.Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja:(“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korišćenja sajta www.wpwebdizajn.rs (“Usluga”) kojim upravlja „weboperater PR“ (“mi”, “nas” ili “naše”).

02. Korišćenje usluga i pristup veb lokaciji

Pristupanjem i korišćenjem web sajta www.wpwebdizajn.rs, ili koristeći bilo koju uslugu koju nudimo, pristajete na poštovanje i prihvatanje uslova korišćenja koji su opisani u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim odredbama i uslovima korišćenja, molimo vas da se suzdržite od korišćenja web sajta naše kompanije ili naših usluga.

03. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo agencije weboperater i kao takvi predstavljaju ugovor između kompanije „weboperater PR“, registrovan u Republici Srbiji sa matičnim brojem 62278595 i poreskim brojem 106798376 i korisnika naših usluga, posetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi agencije „weboperater PR“.Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta kompanije i naših usluga.

04. Prihvatanje ponude

Pre bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Plaćanje vašeg depozita (avansa) će se smatrati vašim ovlašćenjem za nastavak, ako se u ovoj fazi zatraže sredstva. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi ili putem e-maila. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo odobrenje.

05. Garancija i vlasništvo

Svaki izrađen web sajt od strane nas, a za klijenta, ima garanciju 60 dana. Nakon ovog perioda, i zato što je našim klijentima omogućen potpuni pristup svim datotekama sajta, ne možemo prihvatiti odgovornost ukoliko je web sajt hakovan, oboren ili nefunkcionalan, jer mi više nemamo potpunu kontrolu nad načinom na koji se web sajt koristi.Softveri uz pomoć kojih se koristi web sajt i koji su povezani sa web sajtom, kao što su WordPress ili WordPress dodaci postaju vaše vlasništvo i vaša je odgovornost da obezbedite da se takav softver ažurira pravovremeno, kako bi se osigurao kontinuirani rad web sajta. Kao dodatnu uslugu, mi nudimo pakete za održavanje sajta koji pokrivaju ažuriranje softvera.Vlasništvo nad projektom, kodom i dizajnom pripada klijentu, koji je ujedno i odgovoran za sve informacije koje se nalaze na web sajtu.„Weboperater PR“ zadržava prava na korišćenje logotipa klijenta i na potpis u dnu sajta kao izvođač projekta i autor.

06. Plaćanje i depozit

Pre bilo kakvih aktivnosti neophodno je izvršiti avansnu uplatu, koja je ujedno i mera obezbeđenja kako za ljudske, tako i za tehničke resurse agencije „weboperater PR“. Avansna uplata iznosi 50% od ukupne cene projekta, osim ukoliko ponudom nije definisan manji ili veći procenat avansne uplate u zavisnosti od veličine i tipa projekta. Mi ćemo iskoristiti naše zakonsko pravo da tražimo kamatu u skladu sa privrednim pravom, ukoliko klijent nije isplatio dugovanja ili ukoliko je probio rok za plaćanje (navedenu valutu plaćanja).Svi iznosi (novčana sredstva) uplaćeni weboperate-u su nepovratni, jer su mera obezbeđenja i rezervisanja kako ljudskih, tako i tehničkih resursa i garancija su da se radi na projektu.Uplata avansa (depozita) će se uzeti kao vaša namera da nastavite saradnju do završetka projekta za koji smo angažovani i obavezuje vas da izvršite punu uplatu kada se projekat završi.

07. Poverljive informacije

Weboperater ne želi preko svog web sajta da dobija poverljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o poverljivosti u kom će biti sve jasno definisano. „weboperater PR“ će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.

08. Korišćenje našeg web sajta u odricanje odgovornosti

Ne postoji nikakva naplata za pristup web sajtu, osim ukoliko postoji vaša obaveza da platite cenu komunikacione veze (Interneta) koju ste koristili da biste posetili web sajt. Pristupate web sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup web sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primeti zloupotreba sajta sa vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će web stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvek obezbediti raspoloživost iste. Sadržaj na web sajtu se može promeniti bez prethodne najave.„Weboperater PR“ neće biti ni na koji način odgovoran za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba web sajta, narušavanje bezbednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem zakonu.

09. Autorska prava i intelektualna svojina

Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija na našem web sajtu, kao ni materijala sa istog. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa web sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za deljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način deliti sadržaj.

10. Izmene uslova korišćenja i kontakt

„Weboperater PR“ može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na office@weboperater.com.“

Upotreba kolačića (eng. Cookies)

Kao i većina web sajtova, koristimo kolačiće. Omogućavaju nam da Vam pružimo najbolje iskustvo pregleda i pomažu nam da razumemo kako koristite našu web stranicu.